Tìm hiểu tài chính là gì? Cấu trúc của nguồn lực tài chính

Để duy trì và phát triển thành công mỗi doanh nghiệp đã thành lập, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố và phải được quản lý từ nhiều lĩnh vực. Trong đó, khía cạnh tài chính luôn là mối quan tâm lớn nhất, bởi nó đóng vai trò rất lớn đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Vậy khái niệm, chức năng, vai trò, nguyên tắc tổ chức của tài chính doanh nghiệp là gì? Hãy cùng benjaminrushsociety.org tìm hiểu tài chính là gì? qua bài viết dưới đây nhé!

I. Khái niệm tài chính doanh nghiệp

Khái niệm tài chính bắt nguồn từ các quan hệ kinh tế và phản ánh các quan hệ này trong việc phân phối của cải vật chất

Khái niệm tài chính bắt nguồn từ các quan hệ kinh tế và phản ánh các quan hệ này trong việc phân phối của cải vật chất. Tài chính doanh nghiệp là thuật ngữ dùng để mô tả các công cụ và công việc quan trọng diễn ra trong hệ thống tài chính của doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp tên tiếng anh là Corporate Finance.

Về bản chất, tài chính doanh nghiệp là toàn bộ các hoạt động liên quan đến huy động vốn và đầu tư sử dụng vốn đó để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Về mặt hình thức, đó là các quỹ tiền tệ trong quá trình hình thành, sử dụng, vận động gắn liền với hoạt động của một doanh nghiệp.

II. Chức năng của tài chính doanh nghiệp

1. Tạo lập vốn và luân chuyển vốn 

Chức năng cơ bản của tài chính doanh nghiệp là tạo lập và luân chuyển vốn nhằm đảm bảo nguồn tài chính ổn định, đủ và cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp, đáp ứng nhanh chóng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Phân phối thu nhập 

Chức năng thứ hai là phân phối thu nhập. Tài chính doanh nghiệp sắp xếp lại nguồn vốn một cách hợp lý nhất nhằm khai thác tối đa hiệu quả của từng đồng vốn, từ đó thúc đẩy và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Kiểm tra, giám sát quá trình quay vòng vốn 

Chức năng thứ ba là xác nhận và theo dõi quá trình quay vòng vốn. Chức năng này một lần nữa xem xét các hoạt động đã thực hiện có hiệu quả hay góp ý với người quản lý, điều hành công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý vốn của công ty.

III. Vai trò của tài chính doanh nghiệp

1. Huy động vốn 

Vai trò chủ yếu của tài chính doanh nghiệp là tổ chức huy động vốn từ các nguồn để mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp được thực hiện liên tục, thường xuyên. Quyết định sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Cải thiện hiệu quả trong kinh doanh

Mục tiêu của tài chính doanh nghiệp là giúp các nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn và tận dụng các cơ hội

Mục tiêu của tài chính doanh nghiệp là giúp các nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn và tận dụng các cơ hội. Dựa vào việc huy động tối đa các nguồn vốn sẵn có giúp doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại do thiếu vốn, ứ đọng vốn, tăng vòng quay tài sản hoặc giảm cho vay. Điều này cho phép các công ty giảm thiểu các khoản thanh toán lãi vay và góp phần tăng lợi nhuận sau thuế.

3. Phục hồi sản xuất kinh doanh 

Tài chính doanh nghiệp là một trong những phương tiện kích thích và điều tiết sản xuất kinh doanh. Vai trò này thể hiện rõ nhất ở việc tạo ra sức mua hợp lý để thu hút vốn, bán hàng hóa, dịch vụ và xác định giá bán tối ưu khi phát hành cổ phiếu. Ngoài ra, vai trò này còn thể hiện trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như phân phối quỹ lương, thưởng, phân phối thu nhập giữa các chủ đầu tư…

4. Hiệu quả sử dụng vốn 

Tài chính doanh nghiệp giúp sử dụng vốn hiệu quả và tiết kiệm. Hoạt động sản xuất kết hợp với hoạt động bán hàng, bán sản phẩm theo nhu cầu của thị trường. Để đáp ứng nhu cầu này đòi hỏi các nhà quản lý, lãnh đạo phải sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả để đáp ứng nhu cầu này.

IV. Nguyên tắc tổ chức tài chính

1. Tôn trọng pháp luật 

Đây là nguyên tắc đầu tiên và cơ bản nhất trong tổ chức tài chính của doanh nghiệp. Mọi hoạt động tài chính từ khâu lập dự án đến triển khai dự án đều phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật hiện hành.

Thông qua các chỉ tiêu như hệ số nợ, cơ cấu nguồn vốn, hiệu quả sử dụng vốn giúp nhà quản trị doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp. Để sử dụng hiệu quả các công cụ kiểm tra tài chính, doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán, lập danh mục các chỉ tiêu phù hợp, duy trì chế độ phân tích tài chính của doanh nghiệp.

2. Lập kế hoạch 

Tài chính doanh nghiệp được tổ chức theo các nguyên tắc lập kế hoạch

Tài chính doanh nghiệp được tổ chức theo các nguyên tắc lập kế hoạch. Tức là mọi hoạt động tài chính từ huy động đến sử dụng vốn đều cần có kế hoạch rõ ràng: dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

Bên cạnh chất lượng dịch vụ và sản phẩm, một doanh nghiệp không thể duy trì và phát triển lâu dài nếu không thành công trong quản trị tài chính. Bài viết trên đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về khái niệm, chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng kiến ​​​​thức tài chính là gì của bài viết này sẽ hữu ích.

You Might Also Like